Domů » Dopravní značky » Zákazové dopravní značky » Zákaz předjíždění

Zákaz předjíždění - B 21a

Dopravní značka Zákaz předjíždění

Dopravní značka „Zákaz předjíždění“ (č. B 21a) zakazuje řidiči předjíždět motorové vozidlo vlevo; motocykl bez postranního vozíku lze předjíždět.

Dopravní značka ukončuje platnost dopravní značky „Zákaz předjíždění pro nákladní automobily“ (č. B 22a). Platnost značky lze omezit pomocí dodatkové tabulky, např. s textem „PŘEDJÍŽDĚT TRAKTORY DOVOLENO“.

Prohlížíte si dopravní značku Zákaz předjíždění, která je zařazena do sekce zákazové dopravní značky. Skupina zákazových dopravních značek ukládá účastníkům silničního provozu zákazy nebo omezení, kterými se musí řídit na pozemních komunikacích. To znamená, že řidičům značky říkají, kam nesmí vjíždět nebo pouze za určitých podmínek. Zákazové značky se umisťují u konkrétního místa, odkud zákaz nebo dané omezení platí, popřípadě kde má končit. Tyto značky mají kruhový tvar a jeho vnější okraj je vždy vyznačen červenou barvou. Vnitřní část kruhu je doplněna jednoduchými obrázky konkrétního zákazu.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Zákazové dopravní značky.

Další značky ze sekce Zákazové dopravní značky