Zpomalovací práh - IP 2

Dopravní značka Zpomalovací práh

Dopravní značka bezprostředně označuje umělou nerovnost na vozovce, jejímž účelem je snížení rychlosti jedoucích vozidel.

Prohlížíte si dopravní značku Zpomalovací práh, která je řazena do sekce informativní dopravní značky provozní. Skupina informativní značky provozní jsou značky, které poskytují a označují účastníkům provozu důležité informace, které slouží k orientaci, stanovují nejrůznější povinnosti a také označují důležité úseky. Tyto značky jsou nejčastěji ve tvaru čtverce nebo obdélníku a mají modrý podklad, na kterém jsou bílé ilustrace neboli piktogramy popisující význam dopravní značky. Informativní značky se rozdělují na informační značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Informativní značky provozní.