Zpoplatnění provozu - IP 28a

Dopravní značka Zpoplatnění provozu

Dopravní značka informuje o povinnosti uhradit za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem mýtné nebo časový poplatek za užívání zpoplatněné pozemní komunikace.

Text na značce se uvádí zpravidla v jazyce sousedního státu a anglicky. Dopravní značka se užívá zejména u státních hranic při vstupu na území české republiky (u hraničních přechodů).

Prohlížíte si dopravní značku Zpoplatnění provozu, která je řazena do sekce informativní dopravní značky provozní. Skupina informativní značky provozní jsou značky, které poskytují a označují účastníkům provozu důležité informace, které slouží k orientaci, stanovují nejrůznější povinnosti a také označují důležité úseky. Tyto značky jsou nejčastěji ve tvaru čtverce nebo obdélníku a mají modrý podklad, na kterém jsou bílé ilustrace neboli piktogramy popisující význam dopravní značky. Informativní značky se rozdělují na informační značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Informativní značky provozní.