Doporučená rychlost - IP 5

Dopravní značka Doporučená rychlost

Dopravní značka řidiči doporučuje, pokud to ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích dovolují, rychlost jízdy vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu, kterou lze považovat za bezpečnou.

Okolností, kterou je však třeba zohlednit, je například vysoká hustota provozu, špatný stavební stav pozemní komunikace, mlha, náledí apod.

Dopravní značka ukončuje platnost jiné značky „Doporučená rychlost“ (č. IP 5) s jiným údajem na značce.

Prohlížíte si dopravní značku Doporučená rychlost, která je řazena do sekce informativní dopravní značky provozní. Skupina informativní značky provozní jsou značky, které poskytují a označují účastníkům provozu důležité informace, které slouží k orientaci, stanovují nejrůznější povinnosti a také označují důležité úseky. Tyto značky jsou nejčastěji ve tvaru čtverce nebo obdélníku a mají modrý podklad, na kterém jsou bílé ilustrace neboli piktogramy popisující význam dopravní značky. Informativní značky se rozdělují na informační značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Informativní značky provozní.