Jednosměrný provoz - IP 4b

Dopravní značka Jednosměrný provoz

Dopravní značka označuje směr jízdy vozidel na jednosměrné pozemní komunikaci.

Jednosměrná komunikace se v protisměru zpravidla označuje značkou „Zákaz vjezdu všech vozidel“

Prohlížíte si dopravní značku Jednosměrný provoz, která je řazena do sekce informativní dopravní značky provozní. Skupina informativní značky provozní jsou značky, které poskytují a označují účastníkům provozu důležité informace, které slouží k orientaci, stanovují nejrůznější povinnosti a také označují důležité úseky. Tyto značky jsou nejčastěji ve tvaru čtverce nebo obdélníku a mají modrý podklad, na kterém jsou bílé ilustrace neboli piktogramy popisující význam dopravní značky. Informativní značky se rozdělují na informační značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Informativní značky provozní.