Domů » Dopravní značky » Informativní dopravní značky » Informativní značky provozní » Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné)

Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné) - IP 11g

Dopravní značka Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné)

Dopravní značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.

Symbol ve spodní části značky, který může být obrácen, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Tento symbol může být vyznačen i na dodatkové tabulce. Poloha vozidla musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo na dodatkové tabulce.

Na tomto místě nesmí zastavit ani stát vozidlo o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík ani pracovní stroj samojízdný. Tato dopravní značka ukončuje platnost dopravních značek „Zákaz zastavení“ (č. B 8) „Zákaz stání“ (č. B 29)

Prohlížíte si dopravní značku Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné), která je řazena do sekce informativní dopravní značky provozní. Skupina informativní značky provozní jsou značky, které poskytují a označují účastníkům provozu důležité informace, které slouží k orientaci, stanovují nejrůznější povinnosti a také označují důležité úseky. Tyto značky jsou nejčastěji ve tvaru čtverce nebo obdélníku a mají modrý podklad, na kterém jsou bílé ilustrace neboli piktogramy popisující význam dopravní značky. Informativní značky se rozdělují na informační značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Informativní značky provozní.