Domů » Dopravní značky » Informativní dopravní značky » Informativní značky provozní » Parkoviště (částečné stání na chodníku kolmé nebo šikmé)

Parkoviště (částečné stání na chodníku kolmé nebo šikmé) - IP 11f

Dopravní značka Parkoviště (částečné stání na chodníku kolmé nebo šikmé)

Dopravní značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.

Symbol ve spodní části značky, který může být obrácen, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Tento symbol může být vyznačen i na dodatkové tabulce. Tato dopravní značka ukončuje platnost dopravních značek „Zákaz zastavení“ (č. B 8) „Zákaz stání“ (č. B 29).

Prohlížíte si dopravní značku Parkoviště (částečné stání na chodníku kolmé nebo šikmé), která je řazena do sekce informativní dopravní značky provozní. Skupina informativní značky provozní jsou značky, které poskytují a označují účastníkům provozu důležité informace, které slouží k orientaci, stanovují nejrůznější povinnosti a také označují důležité úseky. Tyto značky jsou nejčastěji ve tvaru čtverce nebo obdélníku a mají modrý podklad, na kterém jsou bílé ilustrace neboli piktogramy popisující význam dopravní značky. Informativní značky se rozdělují na informační značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Informativní značky provozní.