Parkoviště P+R - IP 13d

Dopravní značka Parkoviště P+R

Dopravní značka označuje parkoviště, ze kterého lze pokračovat v jízdě prostředkem hromadné dopravy osob.

Zkratka P+R vychází z anglického „Park and Ride“, tedy zaparkuj a jeď (dál hromadnou dopravou).

Prohlížíte si dopravní značku Parkoviště P+R, která je řazena do sekce informativní dopravní značky provozní. Skupina informativní značky provozní jsou značky, které poskytují a označují účastníkům provozu důležité informace, které slouží k orientaci, stanovují nejrůznější povinnosti a také označují důležité úseky. Tyto značky jsou nejčastěji ve tvaru čtverce nebo obdélníku a mají modrý podklad, na kterém jsou bílé ilustrace neboli piktogramy popisující význam dopravní značky. Informativní značky se rozdělují na informační značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Informativní značky provozní.