Domů » Dopravní značky » Informativní dopravní značky » Informativní značky provozní » Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu

Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu - IP 23c

Dopravní značka Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu

Dopravní značka vyznačuje místo sjezdu zejména autobusů veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu.

Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyhrazený jízdní pruh, z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením rychlosti jízdy, popř. i zastavením vozidla.

Prohlížíte si dopravní značku Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu, která je řazena do sekce informativní dopravní značky provozní. Skupina informativní značky provozní jsou značky, které poskytují a označují účastníkům provozu důležité informace, které slouží k orientaci, stanovují nejrůznější povinnosti a také označují důležité úseky. Tyto značky jsou nejčastěji ve tvaru čtverce nebo obdélníku a mají modrý podklad, na kterém jsou bílé ilustrace neboli piktogramy popisující význam dopravní značky. Informativní značky se rozdělují na informační značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Informativní značky provozní.