Parkoviště s parkovacím automatem - IP 13c

Dopravní značka Parkoviště s parkovacím automatem

Dopravní značka označuje placené parkoviště. Řidič se musí řídit údaji na značce, dodatkové tabulce nebo na parkovacím automatu (hodinách).

Dopravní značka „Parkoviště s parkovacím automatem“ (č. IP 13c) ukončuje platnost značek „Zákaz zastavení“ (č. B 8) „Zákaz stání“ (č. B 29).

Prohlížíte si dopravní značku Parkoviště s parkovacím automatem, která je řazena do sekce informativní dopravní značky provozní. Skupina informativní značky provozní jsou značky, které poskytují a označují účastníkům provozu důležité informace, které slouží k orientaci, stanovují nejrůznější povinnosti a také označují důležité úseky. Tyto značky jsou nejčastěji ve tvaru čtverce nebo obdélníku a mají modrý podklad, na kterém jsou bílé ilustrace neboli piktogramy popisující význam dopravní značky. Informativní značky se rozdělují na informační značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Informativní značky provozní.