Konec vyhrazeného jízdního pruhu - IP 20b

Dopravní značka Konec vyhrazeného jízdního pruhu

Dopravní značka vyznačuje jízdní pruh vyhrazený.

Dopravní značka ukončuje platnost dopravní značky „Vyhrazený jízdní pruh“ (č. IP 20a).

Prohlížíte si dopravní značku Konec vyhrazeného jízdního pruhu, která je řazena do sekce informativní dopravní značky provozní. Skupina informativní značky provozní jsou značky, které poskytují a označují účastníkům provozu důležité informace, které slouží k orientaci, stanovují nejrůznější povinnosti a také označují důležité úseky. Tyto značky jsou nejčastěji ve tvaru čtverce nebo obdélníku a mají modrý podklad, na kterém jsou bílé ilustrace neboli piktogramy popisující význam dopravní značky. Informativní značky se rozdělují na informační značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Informativní značky provozní.