Řadicí pruhy - IP 19

Dopravní značka Řadicí pruhy

Dopravní značka vyznačuje způsob řazení do jízdních pruhů před křižovatkou nebo místem odbočení a stanovený směr jízdy. Na značce lze v odůvodněných případech užít i symbol příslušné informativní značky za předpokladu, že příslušný řadicí pruh je určen k příjezdu pouze k tomuto cíli.

Značka ukončuje platnost značky „Vyhrazený jízdní pruh“ (č. IP 20a) a „Omezení v jízdním pruhu“ (č. IP 21). Užitím symbolu, jehož vzor je uveden v dodatkové tabulce „Povolený směr jízdy cyklistů“ (č. E 12c), lze stanovit odlišný způsob řazení cyklistů v jízdních pruzích.

Prohlížíte si dopravní značku Řadicí pruhy, která je řazena do sekce informativní dopravní značky provozní. Skupina informativní značky provozní jsou značky, které poskytují a označují účastníkům provozu důležité informace, které slouží k orientaci, stanovují nejrůznější povinnosti a také označují důležité úseky. Tyto značky jsou nejčastěji ve tvaru čtverce nebo obdélníku a mají modrý podklad, na kterém jsou bílé ilustrace neboli piktogramy popisující význam dopravní značky. Informativní značky se rozdělují na informační značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Informativní značky provozní.