Domů » Dopravní značky » Informativní dopravní značky » Informativní značky provozní » Návěst před slepou pozemní komunikací

Návěst před slepou pozemní komunikací - IP 10b

Dopravní značka Návěst před slepou pozemní komunikací

Dopravní značka označuje návěst před pozemní komunikací, která dále končí nebo po které nelze dále pokračovat v jízdě.

Prohlížíte si dopravní značku Návěst před slepou pozemní komunikací, která je řazena do sekce informativní dopravní značky provozní. Skupina informativní značky provozní jsou značky, které poskytují a označují účastníkům provozu důležité informace, které slouží k orientaci, stanovují nejrůznější povinnosti a také označují důležité úseky. Tyto značky jsou nejčastěji ve tvaru čtverce nebo obdélníku a mají modrý podklad, na kterém jsou bílé ilustrace neboli piktogramy popisující význam dopravní značky. Informativní značky se rozdělují na informační značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Informativní značky provozní.