Státní hranice - IP 30

Dopravní značka Státní hranice

Dopravní značka označuje státní hranici při vstupu do české republiky. Při výstupu z české republiky se uvede značka upozorňující na vstup do dalšího členského státu Evropské unie s názvem tohoto státu („Bundesrepublik Deutschland“, „Polska“, „Republik Osterreich“ nebo „Slovenská republika“).

Pod značkou může být umístěna dodatková tabulka „Vzdálenost“ (č. E 3a) s údajem o vzdálenosti státní hranice státu uvedeného na značce.

Prohlížíte si dopravní značku Státní hranice, která je řazena do sekce informativní dopravní značky provozní. Skupina informativní značky provozní jsou značky, které poskytují a označují účastníkům provozu důležité informace, které slouží k orientaci, stanovují nejrůznější povinnosti a také označují důležité úseky. Tyto značky jsou nejčastěji ve tvaru čtverce nebo obdélníku a mají modrý podklad, na kterém jsou bílé ilustrace neboli piktogramy popisující význam dopravní značky. Informativní značky se rozdělují na informační značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
Níže naleznete další dopravní značky ze sekce Informativní značky provozní.