Domů » Cestování » Nejzajímavější dopravní předpisy v zahraničí. Které to jsou?

Nejzajímavější dopravní předpisy v zahraničí. Které to jsou?

Všichni dobře známe dopravní předpisy platné v Česku, ale jaká zajímavá specifika nás čekají za hranicemi? V ostatních zemích Evropské unie, ale i v Americe nebo Asii, se některá pravidla silničního provozu často výrazně odlišují. Můžeme tedy narazit na velmi kuriózní zvláštnosti, které nás někdy rozesmějí nebo dokonce mohou až vyděsit…

Nejzajímavější dopravní předpisy v zahraničí. Které to jsou?

Přečtěte si, jaká netradiční až bizární pravidla platí v různých zemích světa.

Kuriozity v pravidlech silničního provozu v Evropě

Rakousko

 • V Rakousku mohou policisté posuzovat rychlost v zónách s omezením na 30 km/h pouze na základě svého úsudku.

Německo

 • V Německu existuje speciální ceník pokut pro řidiče, kteří se dopouštějí nadávek nebo hrubých a vulgárních gest vůči policistům. Pokuty jsou vysoké, například za nadávku „Hnusná svině“ nebo „Stará svině“ hrozí vysoká pokuta 2 500 EUR, zatímco facka policistovi vyjde na 6 000 EUR!
 • Německý zákon zakazuje použití navigací, které vás pomocí bodů zájmu v mapě (POI) mohou automaticky varovat před radary a místy, kde se měří rychlost. 
 • Na německých dálnicích mohou zastavit pouze vozidla policie, hasičů nebo záchranné služby; ostatním vozidlům a řidičům je to přísně zakázáno.
 • Dokonce i nouzové zastavení kvůli prázdné nádrži je považováno za nedbalost řidiče, která může ohrozit ostatní účastníky silničního provozu a je pokutováno vysokou částkou.
 • Řidiči v Německu mohou řídit nazí, tedy bez oblečení, avšak bez zbraně a policejního doprovodu, neboť kabina vozidla je považována za soukromý prostor. Nicméně je nezbytné, aby měl nahý řidič alespoň boty, jinak ztratí nárok na pojistné plnění při dopravní nehodě.
 • Němečtí řidiči dbají na bezpečnou vzdálenost. Pokud nedodržujete bezpečnou vzdálenost od vozidel před vámi, může vás to stát velmi draho. Obecně platí, že čím blíže pojedete za vozidlem před vámi a čím vyšší rychlostí, tím více zaplatíte. Pokuta se může vyšplhat až na 400 EUR.
 • Němečtí policisté přísně trestají ohrožování ostatních účastníků silničního provozu a také nátlak ve formě troubení nebo blikání na vozidla před vámi. Tyto projevy mohou být dokonce považovány za trestný čin.
 • Pokud vám na německé dálnici dojde benzín nebo jiné palivo, můžete být pokutováni.
 • V neděli je zakázáno umývat auto, a to ráno a dopoledne, i když jste na svém pozemku. Odpoledne už je to možné. 

Švýcarsko

 • Řidiči musí vždy respektovat bezpečnost chodců, kteří mohou kdykoliv vstoupit na vozovku, a nesmí je ohrozit.
 • Ve Švýcarsku je zakázáno mýt auto v neděli. Tento zákaz vychází z přísných pravidel omezujících rušivé aktivity během svátečních dnů.
 • Předtím, než najedete na kruhový objezd, musíte vždy zapnout blinkr. I když se to může zdát zřejmé, nedodržení tohoto pravidla může vést k pokutě.

Francie

 • Ve Francii je zakázáno řídit autem v botách s vysokými podpatky.
 • Platí zákaz kouření v autě, pokud jsou v autě osoby mladší 18 let.
 • V Paříži je zakázáno troubit klaksonem, pokud to není v případě nouze.

Itálie

 • V Itálii je doporučeno ve svém vozidle upoutat pejska bezpečnostními pásy.
 • Je zakázáno řídit bez trička, i když je horko, aby se předešlo neslušnému obnažení.
 • Platí zákaz kouření v autě, pokud jsou v autě děti do 12 let nebo těhotné ženy.
 • Ve městě Řím je zakázáno jíst a pít za volantem, a to včetně nealkoholických nápojů.

Španělsko

 • Ve španělsku musí být v povinné výbavě vozidla dva výstražné trojúhelníky
 • Řidiči nosící brýle nebo kontaktní čočky musí mít také jedny náhradní brýle se sebou ve vozidle.
 • V některých částech Španělska, například v Madridu a dalších městech je zakázáno řídit s bosýma nohama nebo v sandálech bez zadních popruhů. Pokuta hrozí ve výší 200 EUR.
 • V obci je povolena maximální rychlost 30 km/h. Od 11. května 2021 platí ve španělských městech a obcích, že rychlost 50 km/h je povolena pouze tam, kde jsou v jednom směru dvě nebo více jízdních pruhů. Pokud je v jednom směru jen jeden jízdní pruh nebo dva, z nichž jeden je určen pro MHD, platí maximální rychlost 30 km/h. 
 • Na ulicích s jedním jízdním pruhem a chodníkem pouze na jedné straně je maximální povolená rychlost 20 km/h

Dánsko

 • Před cestou musí řidiči v Dánsku zkontrolovat podvozek svého vozu, aby se ujistili, že se pod ním nikdo nenachází, například dítě.

Norsko

 • V Norsku je zakázáno nechat auto běžet na volnoběh déle než dvě minuty. Toto opatření je součástí snahy o ochranu životního prostředí a kvality ovzduší.

Švédsko

 • Ve Švédsku jsou řidiči povinni mít ve voze střelbu pro medvědy, pokud cestují v některých oblastech severského pásma.

Finsko

 • Pokuty za překročení rychlosti jsou vázány na příjem řidiče – čím vyšší příjem, tím vyšší pokuta.

Makedonie

 • V Makedonii na přední sedačce ve vozidle nesmí sedět nikdo, kdo je zjevně pod vlivem alkoholu, ani jako spolujezdec.

Lucembursko

 • Všechny vozy v Lucembursku musí mít stěrače předního skla, i když nemají přední sklo.

Estonsko

 • V povinné výbavě vozidel v Estonsku patří 2 zarážky pod kola.

Srbsko

 • V Srbsku je řidičům předepsáno mít v povinné výbavě vlečnou tyč a třímetrové lano.

Nizozemsko

 • V Nizozemsku je zakázáno používat navigaci na mobilním telefonu, pokud tento mobilní telefon není pevně uchycený v držáku.
 • Je zakázáno jezdit na kole bez světelné výbavy i ve dne.

Bulharsko

 • V Bulharsku je ve městech zakázáno parkovat na trávníku, i když je to v soukromém vlastnictví.

Chorvatsko

 • V Chorvatsku řidiči nesmí jezdit s mokrými vlasy, protože to může být považováno za rušivý faktor.

Velká Británie

 • Ve Velké Británii jsou řidiči povinni řídit motorové vozidlo vždy z předního sedadla.
 • Řidiči mohou v případě potřeby vykonat svou potřebu. Při močení však musí stát mimo vozovku u zadního kola vozidla a při tom se musí opřít pravou rukou o vozidlo.
 • Platí zákaz kouření v autě, pokud jsou ve voze děti do 18 let.

Velká Británie: Hackney, Londýn

 • Kočáry a drožky v Hackney musí mít s sebou balík slámy a pytel obilí.

Skotsko

 • Platí zákaz kouření ve vozidle pro řidiče i ostatní pasažéry vozidla.

Řecko

 • V Řecku nesmíte kouřit ve vozidle, pokud vezete děti do 12 let.

Gruzie

 • Platí výslovný zákaz projíždět přes dětská hřiště.
 • Je zakázáno plivat z osobních aut nebo autobusů, ale tato pravidla neplatí pro řidiče nákladních vozidel ani pro poslance v době, kdy zasedá parlament.

Kypr

 • V Kypru je při řízení vozidel zakázáno cokoliv konzumovat. Řidiči musí zastavit, pokud mají žízeň nebo potřebu jíst. 
 • Také je zakázáno a pokutováno sundání ruky při jízdě z volantu bezdůvodně.
 • Platí zákaz kouření ve vozidle, v případě jsou-li v něm děti do 16 let. 

Kuriozity v pravidlech silničního provozu v Americe

Aljaška

 • Zde ve možnost řídit od 14 let věku.
 • Na silnici je zakázána příliš pomalá jízda, jinak hrozí pokuta.
 • Platí zákaz přepravovat psy uvázané na střeše vozidla.
 • Přísný zákaz sexuálním hrátkám na veřejnosti.

Kalifornie 

 • Používání silnice jako místo k odpočinku je zakázáno.
 • Vyskakování z vozidla při vyšší rychlosti je zakázáno.
 • Existuje zákaz příliš pomalé jízdy, za jejíž porušení hrozí pokuta.
 • Vozidla bez řidiče nesmějí překročit určitou rychlost, a to 60 mil za hodinu (cca 95 km/h).
 • Ženy nemají povoleno řídit automobil v županu.

Severní Karolína

 • Zákaz průjezdu přes hřbitov.

Jižní Karolína

 • Zde se trestá skladování odpadků v automobilech.

Texas

 • V Texasu musí být automobily povinně vybaveny stěrači, přední okno však mít nemusí.

Alabama

 • Je zakázáno řídit se zakrytýma nebo zavázanýma očima.
 • Naopak v ostatních státech USA je tento uvedený způsob pouze považován za nebezpečný.

San Francisco

 • Je zakázáno, aby osoba čistící své vozidlo, byla pouze ve spodním prádle.

Západní Virginia 

 • Zde jsou shovívaví vůči pojídání zvířat sražených vozidlem.

Tennessee

 • Platí zákaz střílet na velryby z vozidla.
 • Každý, kdo přechází silnici po rukách, bude pokutován.

New Jersey

 • Každý bude potrestán, pokud uprostřed ulice zasadí strom.
 • V případě, že se mračíte na policistu při řízení vozidla hrozí pokuty a vážné následky. 

Nevada

 • Není povoleno jezdit na velbloudu po silnici.
 • V Nevadě platí zákaz příliš pomalé jízda, v případě porušení hrozí pokuta.

Kentucky

 • Ženy mohou řídit pouze v plavkách, pokud mají při sobě střelnou zbraň na sebeobranu nebo jsou doprovázeny dvěma policisty. 
 • V případě, že váš pes má zvláštní úchylku, kterou sexuálně obtěžuje vůz, hrozí vám vysoká pokuta.

Washington

 • Každý, kdo do provozu vyjede na ošklivém koni, bude pokutován.

Florida

 • Pokud neuhradíte parkovací poplatek, nesmíte upoutat k parkovacím hodinám kozu, slona ani aligátora.
 • Je možné jezdit na silnici na skateboardu, avšak jezdec musí mít speciální platnou licenci.

Ontario

 • Je možné jet po dálnici v otevřených saních tažených koňmi, avšak saně musí být opatřeny alespoň dvěma zvonky.

Kansas

 • Jízda s hvízdajícími pneumatikami je považována za chuligánství, hrozí třicetidenní vězení.

Havaj

 • Na Havaji platí zákaz příliš pomalé jízda, při nedodržení případě hrozí pokuta.

New York

 • Zákaz svlékání ve vozidle, trestá se pokutou.

Montana

 • V kabině kamionu nesmí být přepravovány ovce, s výjimkou, pokud je k dispozici vhodný doprovod.
 • Není možné nechávat ovce ve voze bez dozoru.

Minnesota

 • Je možné v automobilu svést gorilu, avšak ta musí vždy sedět na předním sedadle. 
 • Překročení státní hranice s kachnou na hlavě je nelegální a zakázáno.

Idaho

 • Policejní hlídka musí před přerušením romantických hrátek probíhajících v vozidle použít alespoň po dobu tří minut sirénu nebo po uvedenou dobu blikat majáky.

Connecticut

 • Ti, co jedou na kole rychlostí vyšší než 65 mil za hodinu (cca 105 km/h) hrozí vysoká pokuta.

Arkansas

 • Troubení po 21 večerní hodině je zakázáno v blízkosti míst, kde se servírují studené nápoje nebo sendviče.

Sarosata

 • Je zde stanovena pokuta až 78 $ za sražení chodce

Georgia, Marietta 

 • Plivání z jedoucího vozu je zakázáno, toto privilegium mají pouze řidiči kamionů. 
 • Jízda s vozidlem po dětských hřištích je nelegální a zakázaná.

Evanston, Illinois

 • Je zakázáno převlékat se ve vozidle s roztaženými záclonami (závěsy), s výjimkou situace, kdy hoří.

Michigan

 • Je zakázáno sedět uprostřed silnice a číst noviny, v případě, že má vozidlo poruchu. 

Oklahoma

 • Je zakázáno čtení komixů během řízení.

Denver, Colorado

 • Je zakázáno vyjíždět s černým autem v neděli do určitých ulic a území. 

Pennsylvania 

 • Při cestování v noci je povinností každou míli zastavit a vystřelit varovný signál, aby hospodářská a další zvířata věděla, že se blížíte.
 • Pokud sledujete koně, musíte svůj vůz zakrýt tak, aby splynul s okolím. Jestli i přesto koně reagují a ví o vás, nezbývá než vůz rozmontovat na součástky, které lze jednoduše schovat.
Bizarní dopravní předpisy ve světě

Kuriozity v pravidlech silničního provozu v Asii

Japonsko

 • Každý dospělý může v autě konzumovat alkohol, ale pouze do chvíle, kdy začne projevovat známky podnapilosti. Překročení této hranice může být trestáno stejně přísně jako řízení v opilosti.
 • V Japonsku, přestože je telekomunikační supervelmocí, je řidičům ve vozidle zakázáno používat jakákoliv hovorová zařízení, včetně hands-free sad.
 • Řidiči, kteří způsobí kolemjdoucímu nechtěnou spršku z louže na silnici, mohou být pokutováni částkou přibližně 1 500 Kč.

Čína

 • Řidičům je zakázáno zastavit, pokud se v jejich jízdní dráze nachází chodec
 • V Číně mohou za volant usednout řidiči pouze s řidičským průkazem získaným v Číně.

Saúdská Arábie

 • Do roku 2018 ženy neměly v této zemi právo na řízení vozidel, nyní je jim toto právo přiznáno.
 • Nedaleko Mekky je dálnice rozdělena na pruh určený pouze pro muslimy a pruh pro ty, kteří muslimové nejsou. Řidiči, kteří nejsou muslimové, musejí zvolit jinou trasu.

Spojené arabské emiráty

 • V této zemi mají velbloudi vždy přednost před ostatními vozidly.

Rusko

 • Jízda se špinavým vozidlem je trestná bez ohledu na to, zda je vozidlo znečištěné zevnitř nebo zvenčí. Rozhodnutí o tom, zda je vozidlo špinavé, je v kompetenci policie.
 • V zimních měsících musí mít řidiči čistou registrační značku, kterou mohou vyčistit pouze na svém pozemku nebo na mycí lince.

Thajsko

 • Řidiči nesmí řídit automobil, autobus ani tuk-tuk bez trička. Je povinné mít alespoň tričko.

Filipíny (Manilla)

 • V pondělí mají vozidla s registrační značkou, jejíž poslední číslice je 1 nebo 2, zakázán vjezd do města.

Singapur

 • V Singapuru musí být řidič vozu od chodce vzdálen minimálně 50 metrů.

Kuriozity v pravidlech silničního provozu v Africe

Nigérie

 • V některých zemích je běžné, že řidiči mohou začít řídit až od věku 23 let.
 • V Lagosu, jednom z největších měst v Nigérii, platí specifické zákony o provozu vozidel, které zahrnují omezení na určité dny v týdnu podle registračních čísel vozidel.

Ghana

 • V Ghaně je řidičům zakázáno řídit bez trička.

Keňa 

 • V Nairobi je zaveden zákaz vjezdu pro vozidla s nepravidelnými registračními čísly v určité dny, což má za cíl snížit dopravní chaos.

Egypt

 • V Egyptě je v některých oblastech zakázáno řídit s otevřenými okny v noci kvůli potenciálním teroristickým hrozbám.

Jihoafrická republika 

 • V některých částech Jihoafrické republiky je povoleno mít v krvi určité množství alkoholu, pokud je to nutné pro medicínské účely.

Maroko 

 • V Maroku mohou řidiči řídit motocykly bez helmy, pokud dodržují nízkou rychlost.

Uganda 

 • V Ugandě jsou vozidla povinna mít minimálně dvě funkční zadní světla, i když některá vozidla žádná zadní světla nemají.

Nambie

 • V Namibii je povoleno přepravovat alkohol v autě, pokud je správně zapečetěný.

Rwanda

 • V Rwandě je povinné mít v autě nejen trojúhelník, ale také lopatu pro případ odstranění bahna nebo zeminy z cesty.
Kuriózní dopravní předpisy ve světě

Kuriozity v pravidlech silničního provozu v Austrálii

Austrálie 

 • V některých oblastech Austrálie je běžné, že se na silnicích mohou objevovat různá volně žijící zvířata, jako jsou klokani, emu nebo ovce. Řidiči musí být obezřetní a připraveni na jejich možné přechody.
 • V oblastech s vysokou populací klokanů jsou označeny speciální přechody pro klokany (Kangaroo Crossing), kde řidiči musí být obzvláště opatrní.
 • V některých částech Austrálie, je řízení 4×4 vozidel povolené pouze zkušeným řidičům, kvůli obtížným terénním podmínkám.
 • Během období migrace ježků, které se vyskytuje v určitých částech Austrálie, jsou silnice označeny speciálními značkami, které upozorňují na jejich přítomnost a žádají tak řidiče, aby byli opatrní.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články