Domů » Cestování » Dopravní předpisy a pravidla ve Švédsku

Dopravní předpisy a pravidla ve Švédsku

Plánujete-li výlet autem do Švédska, je nutné se seznámit s dopravními předpisy a pravidly, které v této zemi platí. Ať už to budou informace ohledně rychlostních limitů, platby mýtného, místní zvyklosti země nebo výše pokut. Všechny tyto užitečné informace naleznete v našem článku.

Dopravní předpisy a pravidla ve Švédsku

Shrnutí

Švédské silnice jsou moderní, rovné a velmi široké. Zdejší obyvatelé věnují značnou pozornost bezpečnosti silničního provozu. To se projevuje širokými silnicemi a také širokými jízdními pruhy. V okolí silnic nejsou stromy ani žádné další nebezpečné překážky. 

Švédští řidiči se vyznačují disciplinovaným a opatrným stylem jízdy, jezdí bezpečně a dodržují pravidla defenzivní jízdy. Není neobvyklé, že pokud se přiblíží k jinému vozidlu, nepředjíždí ho okamžitě, ale až tehdy, když řidič vozidla před nimi dá najevo, že snižuje rychlost. Teprve potom předjíždí.

Pravděpodobnost střetu s divokými zvířaty je velmi vysoká. Dejte si pozor na velká divoká zvířata, jako jsou losy, soby, divočáci nebo jeleni, kteří často vbíhají na silnice ve venkovských oblastech. Věnujte proto zvýšenou pozornost žlutým výstražným značkám a buďte zvláště ostražití v ranním nebo večerním šeru, podél lesních okrajů a podobně.

Švédsko obecně patří mezi bezpečné země. Místní obyvatelé jsou většinou mírumilovní, poctiví a důvěřiví, což znamená, že se zřídka setkáte s kriminální činností ze strany domácích obyvatel. Přesto byste jako zahraniční turisté měli být opatrnější, pokud jde o ochranu svých osobních věcí, zejména v místech s vyšší koncentrací lidí, abyste se vyvarovali možnosti krádeží.

Dokumenty, které vzít s sebou

Švédsko je od roku 1995 členskou zemí Evropské unie i schengenského prostoru. A proto občanům České republiky k cestování postačí pouze pár dokumentů. 

Do Švédska si připravte tyto následující dokumenty:

 • platný občanský průkaz nebo cestovní pas,
 • zelenou kartu,
 • technický průkaz vozidla,
 • řidičský průkaz.

V případě zapůjčeného nebo firemního vozidla musí řidič doložit odpovídající ověřenou plnou moc majitele vozidla k užívání konkrétního vozidla s ověřeným překladem do angličtiny. 

Rychlostní limity

V tabulce níže najdete rychlostní limity pro motocykly, osobní automobily do 3,5 tuny, automobily s přívěsem a také obytné automobily, které jsou ve Švédsku platné a je důležité je dodržovat. 

Rychlostní limityObecMimo obecRychlostní silniceDálnice
Motocykly50 km/h70 km/h90 km/h110 km/h
Osobní a nákladní vozidla a vozidla do 3,5 tuny50 km/h70 km/h90 km/h110 km/h
Nákladní vozy a ostatní vozy nad 3,5 tuny 50 km/h70 km/h90 km/h110 km/h
Automobil + přívěs do 3,5 tuny50 km/h70 km/h80 km/h80 km/h
Automobil + přívěs nad 3,5 tuny50 km/h70 km/h80 km/h80 km/h
Obytný automobil do 3,5 tuny50 km/h70 km/h90 km/h110 km/h

Motocykly a osobní automobily do 3,5 tuny mohou jet po dálnici až 110 km/h. Rychlostní limity se snižují v případě, pokud cestujete automobilem s přívěsem, v tomto případě je nutné jet po dálnici pouze 80 km/h.

Emisní zóny a ekologické známky

Ve Švédsku jsou zavedené emisní zóny. Tyto zóny jsou zřizovány za účelem snížení emisí znečišťujících látek, které jsou příčinou špatné kvality ovzduší v mnoha městech. Tyto zóny se týkají konkrétně měst Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Lund, Malmö, Mölndal, Umeå a Uppsala. Emisní zóny se vztahují konkrétně na autobusy (M2, M3) a nákladní automobily (N2, N3).

Dále je ve Švédsku zavedena daň z přetížení neboli poplatek za vjezd. Konkrétně se to týká měst Stockholm a Göteborg. Tato daň je závislá na konkrétním dni v týdnu a také denní době. Poplatky se vybírají v čase od 6:00 do 18:30 hodin. Poplatek za vjezd se nevybírá v sobotu a v neděli, ve veřejných svátcích, v den před veřejným svátkem a v měsíci červenci. Daň z přetížení se vztahuje konkrétně na osobní automobily, nákladní automobily a také autobusy o celkové hmotnosti nižší než 12 tun. Daň se nevztahuje na motocykly ani mopedy. 

Za nedodržení emisních zón a daně z přetížení jsou pokuty ve výši 100 EUR a výše.

Dálniční poplatky a úseky zpoplatněné zvláštním mýtem

Švédsko patří mezi státy, kde není zavedena dálniční známka. Jízda po dálnicích je pro motocykly, osobní automobily a vozidla do 12 tun zdarma. Výjimku tvoří vozidla s hmotností nad 12 tun, protože ty musí platit mýtné prostřednictvím elektronického mýtného systému Eurovignette.

Ve Švédsku jsou zpoplatněné úseky zvláštním mýtem, jedná se o některé mosty. Zpoplatněny jsou přejezdy těchto mostů: Öresundský most stojí 255 DKK (820 Kč), průjezd mostem Sundsvall stojí 9 SEK (18 Kč), a přejezd mostu Motala vyjde na 5 SEK (10 Kč). Svinesundský most již od roku 2021 zpoplatněn není.

Více informací o dálničních poplatcích se dozvíte v našem článku Dálniční poplatky Švédsko.

Povinná výbava

Švédsko podepsalo Vídeňskou úmluvu o silničním provozu. To znamená, že po vozidlech registrovaných v zahraničí policisté vyžadují povinnou výbavu podle země registrace. Pokud pojedete autem z České republiky do Švédska, měli byste mít kompletní povinnou výbavu, která je podle českých pravidel.

Je nutné počítat, že v praxi se setkáte s různými lokálními výjimkami a legislativními úpravami. Doporučujeme proto povinnou výbavu pro jistotu upravit vždy podle cílové destinace, případně i podle tranzitních zemí, kterými se chystáte projíždět. Tak budete mít jistotu, že se vyhnete potížím s policií.

Ve Švédsku je povinná výbava vozidla následující:

 • Výstražný trojúhelník – obecně se umisťuje 50 metrů za vozidlo, na dálnici je vzdálenost 100 metrů.

Pro autobusy je povinný hasící přístroj. Ostatní vybavení je pouze doporučené. 

Doporučená výbava

Do doporučené výbavy patří vše, co se vám po cestě může hodit: lopata na odklízení sněhu, deka, sada nářadí, startovací kabely, motorový olej, voda do ostřikovačů, náhradní žárovky a pojistky, voda, baterka a podobně.

Ve Švédsku není reflexní vesta povinná pro řidiče ani pro pasažéry, je však doporučená. To stejné platí u autolékárničky.

Povinnost svítit

Ve Švédsku je povinnost mít zapnutá potkávací světla celodenně a po celý rok. Pozor, jízda bez světel se trestá pokutou od 1 200 SEK.

Pneumatiky a sněžné řetězy

Zimní pneumatiky s minimální hloubkou dezénu 3 mm jsou povinné od 1. prosince do 31. března. Zimní pneumatiky jsou povinné také pro přívěsy.

Pneumatiky s hroty jsou povolené od 1. října do 15. dubna, popř. i déle v závislosti na počasí. Pneumatiky s hroty musí být na všech kolech.

Sněhové řetězy jsou povolené na silnicích pouze v případě, že je povrch vozovky zcela pokryt souvislou nebo nepatrně narušenou sněhovou pokrývkou či ledem a jejich použitím nedojde k poškození povrchu vozovky. Maximální povolená rychlost s řetězy je obecně stanovena na 50 km/h. 

Na stránkách transportstyrelsen.se najdete tabulku pravidel pro používání zimních pneumatik pro všechny typy vozidel. 

Pokuty ve Švédsku

Švédsko obdobně jako Norsko má podobné dopravní předpisy. Mimo to je třeba počítat s tím, že jsou pokuty velmi vysoké. Švédsko nemá zavedený žádný bodový systém.

Ve Švédsku potkáte na silnicích mnoho hlídek a vybírání pokut je prováděno pečlivě, to znamená, že žádný viník neunikne. Dávejte si také pozor na překročení rychlosti, radary a rychlostní kamery jsou umístěny snad na každém kroku. Některé pokuty jsou jednorázové, jiné se platí na bázi denních pokut, tj. podobný systém jako ve Švýcarsku.

Švédská policie má oprávnění vymáhat finanční postihy až do výše 1 200 SEK přímo na místě. Řidiči jsou obvykle povinni zaplatit vyšší částky prostřednictvím pošty do dvou až tří týdnů od zjištění přestupku. Pokud je překročena pokuta nebo jejich součet je vyšší než  2 500 SEK, přestupek nebo přestupky jsou řešeny soudem.

Nejčastější pokuty ve Švédsku

Nejčastější pokuty ve ŠvédskuSazba
Jízda bez bezpečnostních pásů od 1 500 SEK
Jízda bez autosedačkyod 2 500 SEK
Jízda bez rozsvícených světel ve dne1 200 SEK
Jízda bez zimních pneumatik v období (1.12 – 31.3.)1 200 SEK
Používání telefonu během jízdy 1 500 SEK
Nezaplacení daně z přetížení ve Stockholmu a Göteborgu500 SEK
Používání antiradarů a radarových kamer2 000 SEK
Nečitelná SPZ1 200 SEK
Řízení bez řidičského průkazu500 SEK
Jízda v levém jízdním pruhu, když je pravý pruh volný1 000 SEK
Porušení pravidel předjíždění3 000 SEK
Jízda na červenou2 500 SEK
Nezastavení na značce STOP2 500 SEK
Nedání přednosti v jízdě2 000 SEK
Pokuty za parkování od 400 do 1 000 SEK

Pokuty za rychlost ve Švédsku

Ve Švédsku je nutné počítat s tím, že radary a dalších rychlostní kamery, které sledují rychlost jsou na mnoha silnicích. Pokuty za překročení rychlosti jsou výrazně vysoké a neexistuje žádný tolerovaný limit rychlosti. To znamená, že pokud vaše rychlost přesáhnete stanovenou rychlostní hranici i jen o 1 km/h, můžete být sankcionováni pokutou.

Pokuty za rychlostPřekročení rychlosti v obytné zóně
Překročení rychlosti od 1 do 10 km/h2 000 SEK
Překročení rychlosti od 11 do 15 km/h2 400 SEK
Překročení rychlosti od 16 do 20 km/h2 800 SEK
Překročení rychlosti nad 21 km/h3 200 SEK do 4 000 SEK a odebrání řidičského průkazu na 2 až 8 měsíců
Pokuty za rychlostPřekročení rychlosti v obci
Překročení rychlosti od 1 do 10 km/h2 000 SEK
Překročení rychlosti od 11 do 15 km/h2 400 SEK
Překročení rychlosti od 16 do 20 km/h2 800 SEK
Překročení rychlosti od 21 do 25 km/h3 200 SEK
Překročení rychlosti od 26 do 30 km/h3 600 SEK
Překročení rychlosti nad 31 km/h4 000 SEK a odebrání řidičského průkazu na 2 až 8 měsíců
Pokuty za rychlostPřekročení rychlosti mimo obec a na dálnici
Překročení rychlosti od 1 do 10 km/h1 500 SEK
Překročení rychlosti od 11 do 15 km/h2 000 SEK
Překročení rychlosti od 16 do 20 km/h2 400 SEK
Překročení rychlosti od 21 do 25 km/h2 800 SEK
Překročení rychlosti od 26 do 30 km/h3 200 SEK
Překročení rychlosti od 31 do 35 km/h3 600 SEK, odebrání řidičského průkazu na 2 měsíce
Překročení rychlosti nad 36 km/h4 000 SEK, odebrání řidičského průkazu na 2 měsíce

Místní zvyklosti a další informace

 • Dopravní předpisy ve Švédsku jsou podobné, tak jako v dalších evropských zemí.
 • Ve Švédsku se jezdí po pravé straně, předjíždí se vlevo a všichni cestující musí mít ve vozidle bezpečnostní pásy nebo dětský zádržný systém.
 • Dodržujte předepsané rychlosti, ty jsou kontrolovány ve Švédsku na každém kroku. Pokuty za překročení rychlosti jsou velmi vysoké. 
 • Pokud jezdíte ve Švédsku v zimě, mějte s sebou nemrznoucí směs do ostřikovačů a lopatu na odklízení sněhu.
 • Ve Švédsku jsou křižovatky, kde je přednost nebo stopka s dolním nápisem Flervägsväjning. Tato značka znamená, že všichni řidiči musí dát přednost v jízdě na všech silnicích. Obvykle se dává přednost v pořadí příjezdu, ale protože není zákonem přesně upraveno, kdo má přednost, musí řidiči na těchto typech křižovatek dbát zvýšené opatrnosti a navázat oční kontakt, aby nedošlo k nedorozumění.
 • Pokud chcete vjet na kruhový objezd, musíte dát přednost v jízdě řidičům, kteří už na kruhovém objezdu jsou.
 • Ve Švédsku jsou také křižovatky s kruhem uprostřed, které vypadají jako kruhový objezd, ale nejsou tam žádné značky, které by naznačovaly, že se jedná o kruhový objezd. Řidiči zprava mají na takových křižovatkách přednost.
 • Je povinností mít zapnutá světla po celý rok a na všech silnicích.
 • Řidiči a spolucestující motocyklů, mopedů a čtyřkolek jsou povinni nosit ochrannou přilbu.
 • Troubení se může používat pouze v případě, že je vyžadováno zvukové varování, aby se předešlo například nehodě.
 • Děti do 135 cm výšky musí používat vhodný zádržný systém nebo dětskou sedačku
 • Tramvaj můžete předjíždět zprava, pokud tam není místo a předjíždění zprava je bezpečné. Na jednosměrných komunikacích můžete zleva předjet i tramvaj.
 • Pokud tramvaj zastaví na zastávce bez dopravního ostrůvku pro cestující, musíte počkat za tramvají.
 • Je zakázáno zastavit (nebo parkovat) na místech, kde není vaše vozidlo dobře viditelné (např. za ostrou zatáčkou nebo na vrcholu kopce) nebo kde vozidlo tvoří překážku dopravnímu provozu.
 • Dále je zakázáno zastavit na těchto místech: místa do vzdálenosti 10 m na přechod pro chodce nebo cyklisty, místa do vzdálenosti 10 m od křižovatky, na silnicích nebo na pěších a cyklistických stezkách a autobusových a tramvajových tratích.
 • Pravděpodobnost střetu s divokými zvířaty je velmi vysoká. Dejte si pozor na soby, losy, jezevce, lišky, divočáky a podobně. Věnujte zvýšenou pozornost žlutým výstražným značkám a buďte zvláště ostražití v ranním nebo večerním šeru, podél lesních okrajů a podobně. Srážky s velkými zvířaty mohou být totiž fatální.
 • Na dálnicích nejsou žádné čerpací stanice ani obslužná místa. Ty se nacházejí v blízkosti sjezdů a jsou vyznačeny na sjezdových značkách z dálnice. Na dálnicích také nejsou žádné nouzové telefony.
 • Parkování může být omezeno v zastavěných oblastech, s vyznačenými zónami. Pokuty za parkování se pohybují od 400 do 1 000 SEK. Parkovací botičky se ve Švédsku nepoužívají, ale špatně zaparkovaná vozidla mohou být odtažena.
 • Mnoho silnic ve Švédsku má široké zpevněné krajnice. Pomalejší vozidla mohou dočasně přejet do nouzového pruhu na hlavních silnicích (nikoli dálnicích) mimo zastavěné oblasti, aby umožnila bezpečný průjezd vozidlům za nimi. Není to však povinné.
 • Švédská místní policie má právo zastavit a kontrolovat jakýkoliv vůz. Je důležité mluvit s dopravní policií zdvořile a klidně. Policista může řidiči nabídnout, aby se podrobil testu na alkohol. Neodmítejte, protože za takovou akci bude nevyhnutelně následovat vysoká pokuta a odebrání řidičského průkazu.
 • Švédští řidiči se vyznačují disciplinovaným a opatrným stylem jízdy
 • Pokud plánujete cestu do Švédska autem, doporučujeme si zjistit doplňkové asistenční služby vašeho sjednaného povinného a havarijního ručení. Případně si sjednat rozšířenou asistenci pro zahraničí. Dále doporučujeme úrazové pojištění všech cestujících.
 • Pokud havarijní pojištění nemáte sjednané, u některých pojišťovacích společností je možné jej sjednat i na kratší dobu, avšak nejméně na jeden měsíc.
 • Švédsko je relativně bezpečnou zemí. Nicméně i zde se občas vyskytují případy vloupání do osobních vozidel a autobusů na otevřených prostranstvích nebo na parkovištích, především v nočních či časně ranních hodinách. V centrálních částech větších měst může dojít ke kapesním krádežím.

Tolerance alkoholu

Ve Švédsku je tolerance alkoholu v krvi 0,2 promile

Za řízení v opilosti hrozí trest v podobě pokuty nebo odnětí svobody s maximální délkou trestu 6 měsíců. Současně bývá často odebrán řidičský průkaz po dobu 12 měsíců, přičemž v případě přitěžujících okolností může být tato doba automaticky prodloužena.

Přitěžujícími okolnostmi se zpravidla rozumí situace, kdy je řidiči naměřeno více než 1,0 promile alkoholu v krvi, tj. kdy je zjevně silně ovlivněn alkoholem nebo jinými látkami a jeho jízda výrazně ohrožuje bezpečnost silničního provozu. V takovém případě může být udělen trest odnětí svobody s maximální délkou 2 let, a řidičský průkaz může být odebrán na 24 měsíců.

Zajímá vás, jaká je tolerance alkoholu za volantem v dalších zemích? Pokud jste si dali jedno pivo k obědu a chcete mít jistotu, že se nedostanete do problémů a dodržíte stanovenou hranici alkoholu, spočítejte si, zda můžete usednout za volant – vyzkoušejte naši Alkohol kalkulačku.

Použití autokamery a antiradarů

Ve Švédsku platí jiná pravidla používání autokamer. Pokud chcete používat autokameru ve Švédsku musíte požádat o speciální povolení, které vám musí být vydáno. Pokud se tak nestane, hrozí uživateli finanční postihy. Je to z toho důvodu, že musíte mít povolení na monitorování veřejně přístupných míst. Monitorované záznamy jsou možné pouze pro vaše soukromé účely.

Policejní kontrola

Jak se chovat při policejní kontrole ve Švédsku? Jakmile vám policista dá znamení, auto odstavte ke kraji vozovky a vyčkejte uvnitř vozu na další pokyny. Nevystupujte, pouze pokud by vás k tomu policisté sami vyzvali.

Švédská policie má právo zastavit a kontrolovat jakýkoliv vůz. Je nutné zachovat zdvořilý a klidný přístup při komunikaci s nimi. Policista může řidiči nařídit, aby se podrobil testu na alkohol. Neodmítejte a respektujte toto nařízení, neboť s odmítnutím nevyhnutelně souvisí vysoká pokuta a možnost odebrání řidičského průkazu.

Dále doporučujeme respektovat zastavení policejní hlídkou a vyvarovat se jakýmkoliv verbálním konfliktům. Protože tyto konflikty většinou končí udělením pokuty a odebráním řidičského průkazu a cestovního pasu. 

Nesnažte se s policií smlouvat o pokutách nebo je nějak slovně napadat. Mohlo by to dopadnout velmi špatně. 

Záchranná ulička

Ve Švédsku je povinností, tak jako v jiných státech, vytvořit záchrannou uličku pro hasiče, záchranáře a policisty při dopravní nehodě na dálnici nebo rychlostní silnici. Záchranná ulička se vytváří mezi krajním pruhem a pruhem vedle něj. Platí zde pravidlo stejné jako v České republice a dalších evropských zemích.

Záchranářská ulička
Záchranářská ulička

Zákaz jízdy kamionů

Ve Švédsku není provoz kamionů nijak zakázán, a to žádnými svátky ani víkendy.

Cestování s dětmi a použití autosedačky

Víte, jak cestovat s dětmi do zahraničí, aby byla cesta bezpečná, bezproblémová a s minimem stresu? Věnujte se důkladné přípravě výbavy do auta, mějte se sebou správnou autosedačku a nezapomeňte na praktické autodoplňky do auta.

Je plně na odpovědnosti řidiče zajistit, že všechny děti jsou bezpečně připoutány bezpečnostními pásy nebo jsou v odpovídajících zádržných systémech. 

Děti do věku 4 let by měly být umístěny v autosedačce, která směřuje proti směru jízdy. Pokud je taková autosedačka umístěná na sedadle spolujezdce, musí být deaktivován airbag. Toto pravidlo je doporučením pro zajištění ještě větší bezpečnosti dětí na cestách.

Děti s výškou do 135 cm by měly být přepravovány pouze v dětském autosedačce, která je vhodná pro jejich hmotnost a výšku.

Děti vyšší než 135 cm, mohou používat standardní bezpečnostní pás.

Dále se doporučuje, že děti by měly používat autosedačku nebo zvýšený podsedák až do věku 10-12 let.

Jídlo, pití, kouření, telefonování za jízdy

Jídlo a pití je za volantem je pravděpodobně povolené, kouření také. Avšak pro vaši bezpečnost a bezpečnosti ostatních, doporučujeme si na odpočívadle nebo na parkovišti přizastavit. Rychlé a chutné tipy na jídlo na cesty najdete na našem blogu. 

Telefonování za volantem je zakázané, používejte hands-free. Při nedodržení můžete dostat vysokou pokutu až 1 500 SEK.

Řízení naboso a v žabkách

Řídit naboso nebo v žabkách není pravděpodobně ve Švédsku zakázáno. Avšak se všeobecně doporučuje, mít při řízení automobilu, obuv, která poskytuje dostatečnou ochranu a podporu vašich nohou.

Řídit v žabkách nebo naboso je poměrně dost riskantní a policisté toto mohou brát tak, že jste nezpůsobilí k jízdě a nezvládáte perfektně ovládat své auto. Závažný problém nastává především v situacích, kdy dojde k dopravní nehodě nebo spácháte jiný přestupek.

Ceny pohonných hmot

Ceny pohonných hmot jsou ve Švédsku podstatně vyšší než například ve srovnání s Českou republikou. Vždy doporučujeme zkontrolovat aktuální ceny pro danou destinaci. Průměrné ceny za pohonné hmoty jsou ve Švédsku následující: 1,80 EUR za Natural 95 a 2,15 EUR za naftu, ceny za pohonné hmoty na venkově mohou být někdy levnější.

Ve Švédsku nejsou čerpací stanice součástí dálnic, a proto je třeba sjet z dálnice a najít nejbližší čerpací stanici pro tankování. Některé z těchto stanic fungují bez obsluhy, a jediným způsobem placení je prostřednictvím kreditní karty.

Doporučujeme tankovat palivo na známých a velkých čerpacích stanicích, kde je pravděpodobné, že bude k dispozici kvalitní palivo. Vyhněte se, pokud to bude možné, benzínkám, které jsou malé a neznámé. 

Dobíjení elektromobilu

Co se týká elektromobility, tak je Švédsko řazeno mezi evropské lídry. Elektromobilita se v této zemi neuvěřitelně zrychluje. Aktuálně je ve Švédsku přes 3240 nabíjecích stanice, v plánu je další jejich rozšiřování. 

Ve velkých městech jako je Stockholm, Västra Götalands län, Skåne län, Jönköpings län nebo Östergötlands län najdete dobíjecích stanice nejvíce.  

Na odkaze electromaps.com najdete seznam všech dobíjecích stanic a také mapu, kde se stanice nachází. Místo webové stránky také můžete použít aplikaci pro telefony iOS a Android.

Nabíjecí stanice se již tradičně nacházejí většinou na benzínových pumpách, nákupních centrech nebo na parkovištích. Doporučujeme se vždy dopředu informovat a naplánovat si dobíjení před cestou.

Půjčování vozidel a cestování půjčeným vozem

Chystáte se ve Švédsku půjčit auto? Půjčovny aut jsou ve Švédsku hojně zastoupeny. Především zde působí mezinárodní půjčovny jako jsou například Hertz, Avis, Budget a podobně. Půjčovny najdete na letištích a ve všech velkých a větších městech. Za to na venkově jich moc nepotkáte. 

Ceny za půjčení auta se odvíjí od typu vozidla, vybavení, délky pronájmu, sezóny a místa. Průměrná cena za půjčení malého auta vyjde okolo 30 EUR, půjčení velkého a luxusnějšího vozidla již počítejte s částkou okolo 80 EUR za den.

Aby automobil byl půjčen je třeba splnit několik obvyklých podmínek:

 • řidiči musí být více než 18 let, některé autopůjčovny půjčí vozidlo, až když je řidiči 21 let,
 • řidič musí vlastnit platný řidičský průkaz a občanský průkaz, pozor někde je třeba mezinárodní řidičský průkaz,
 • řidič musí mít debetní nebo kreditní kartu a bankovní účet.
 • řidič do 25 let musí počítat s vyšší sazbou nebo složením vyšší jistiny za auto

V různých zemí, včetně Švédska, se minimální věk řidiče může lišit. V několika zemích EU musí být řidičům alespoň 18 let. Obecně si auto v zahraničí můžete pronajmout, je-li vám alespoň 21 let. Jste-li mladší 25 let, může vám být obvykle účtován dodatečný poplatek pro mladé řidiče. 

Nezapomeňte si vždycky prostudovat smluvní podmínky, stav vozidla, rozsah pojištění, jako je odpovědnost za škodu, pojistku proti havárii a krádeži. Některé půjčovny nabízí pojištěné pouze některé části automobilu, a proto si vyberte vždy pojištění kompletně celého vozidla. 

Pozor, některé švédské půjčovny také mají v podmínkách omezenou vzdálenost, kterou můžete ve vozidle za den ujet. 

Jestli do země cestujete autem, které není vaše (leasing, firemní auto, ale i auto partnera nebo příbuzného), vezměte si s sebou potvrzení o užívání vozidla. Jinak byste se v případě policejní kontroly mohli dostat do problémů, policisté by si totiž mohli myslet, že jste vozidlo odcizili

Ve Švédsku můžete vyzkoušet carsharing, je to skvělá alternativa ke klasickým autopůjčovnám. Možná se vám i podaří něco ušetřit. Nebo se projet v elektromobilu.

Kempování a spaní v autě

Ve Švédsku je možné volné kempování. Je však nutné udržovat pořádek a čistotu. Dále je nutné dodržovat nejméně 150 metrů vzdálenosti od obydlí, nejlépe když získáte souhlas majitele k přespání. 

Dále je ve Švédsku možné přenocování ve vašem vozidle na speciálních místech pro stání neboli ställplatsch. Tato místa jsou připravena tak, aby vám poskytla komfortní prostředí pro přespání, což vám umožní prožít jedinečnou noc pod širým nebem. 

Pokud se rozhodnete spát v autě, avšak nekempovat, můžete tak učinit na určených parkovištích, odpočívadlech nebo také v různých kempingech. Další možností kempování je také na soukromých pozemcích se souhlasem majitele

Kempovat v přírodních rezervacích je povoleno, ale s omezením na dvě noci, pokud nemáte speciální povolení od správce rezervace. Zpravidla nenastávají žádné potíže s jeho získáním. Důležité je však dodržovat striktní zákaz zakládání ohně v přírodních rezervacích a národních parcích. Ohniště je povoleno pouze na plážích, kde nehrozí žádné nebezpečí.

Švédsko se považuje za poměrně bezpečnou zemi. Avšak je nutné, především v turistické sezoně dodržovat obecné pokyny a pravidla, abyste nebyli okradeni místními zloději.

Cestování s domácími mazlíčky

Pokud cestujete s pejskem, kočkou či jiným zvířetem do Švédska, počítejte s tím, že zvíře musí mít platný cestovní průkaz EU. Zvíře musí být očipováno, musí mít platné očkování proti vzteklině a také musí být zvíře dopředu nahlášeno švédskému celnímu úřadu

Nezapomeňte psa nebo jiného mazlíčka vždy vhodně na cestu připravit a přepravovat jej bezpečně.

Důležité kontakty

Telefonní čísla

 • Tísňové volání 112
 • První pomoc 112 (záchranná služba, pokud není akutní 1177)
 • Policie 112 
 • Hasiči 112
 • Diplomatická služba MZV Švédska: (0)8-4051000
 • Informace o telefonních číslech ve Švédsku: 118 118

Velvyslanectví České republiky ve Švédsku

 • Villagatan 21, 114 32 Stockholm
 • Tel.: +46 8 4404 210, 4404 225 (sekretariát), 4404 219 (konzul), 4404 212 (konzulární referentka)
 • Fax: +46 8 4404 231 (konzulární oddělení)
 • Nouzová linka: +46 703 255 156 (mimo pracovní dobu)
 • E-mail: [email protected]
 • Web: www.mzv.cz/stockholm

Nejčastější dotazy

Jaké jsou rychlostní limity ve Švédsku?

Rychlostní limity ve Švédsku se liší podle typu vozidla a situace, například motocykly, osobní a nákladní vozidla do 3,5 tun mají v obci povolenou rychlost 50 km/h, mimo obec 70 km/h a na dálnici mohou jet až 110 km/h. Automobil s přívěsem může jet po dálnici pouze 80 km/h. Naopak obytný automobil do 3,5 tuny můžete jet po dálnici až 110 km/h.

Jaké jsou pokuty za překročení povolené rychlosti ve Švédsku?

Švédsko má přísná pravidla ohledně dodržování rychlostních limitů a pokuty za porušení jsou velmi vysoké. Například za překročení rychlosti v obci, mimo obec nebo na dálnici je sazba od 1 500 do 4 000 SEK, vždy v závislosti, kde byla rychlost překročena a o kolik. Pokud překročíte horní povolenou rychlost pro konkrétní limit, bude vám odebrán řidičský průkaz a hrozí vězení.

Jak se platí za používání dálnic ve Švédsku. 

Švédsko patří mezi státy, kde není zavedena dálniční známka ani mýtné. Jízda po dálnicích je pro motocykly, osobní automobily a vozidla do 12 tun zdarma. Výjimku tvoří vozidla s hmotností nad 12 tun, protože ty musí platit mýtné prostřednictvím elektronického mýtného systému Eurovignette. Ve Švédsku jsou zpoplatněné úseky zvláštním mýtem, jedná se o některé mosty. Zpoplatněny jsou přejezdy těchto mostů: Öresundský most stojí 255 DKK (820 Kč), průjezd mostem Sundsvall stojí 9 SEK (18 Kč), a přejezd mostu Motala vyjde na 5 SEK (10 Kč). Svinesundský most již od roku 2021 zpoplatněn není.

Jaké jsou omezení v emisních zónách ve Švédsku?

Ve Švédsku jsou zavedené emisní zóny. Tyto zóny jsou zřizovány za účelem snížení emisí znečišťujících látek, které jsou příčinou špatné kvality ovzduší v mnoha městech. Tyto zóny se týkají konkrétně měst Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Lund, Malmö, Mölndal, Umeå a Uppsala. Dále je zavedena daň z přetížení ve městě Stockholm a Göteborg. Tato daň je závislá a konkrétním dni v týdnu a také denní době. Poplatky se vybírají v čase od 6:00 do 18:30 hodin.

Jaká je povinná výbava vozidel ve Švédsku?

Ve Švédsku je povinnou výbavou vozidla pouze výstražný trojúhelník. Ve Švédsku není reflexní vesta povinná pro řidiče ani pro pasažéry, je pouze doporučená. To stejné platí u autolékárničky. Do doporučené výbavy patří také vše, co se vám po cestě může hodit: lopata na odklízení sněhu, deka, sada nářadí, startovací kabely, motorový olej, voda do ostřikovačů, náhradní žárovky a pojistky, voda, baterka a podobně. 

Zdroj: mzv.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články

Nosič kol na tažné zařízení Yakima JustClick 2

Yakima – specialista na nosiče kol na auto

0
Milovníci cyklistiky potřebují čas od času převézt kola do větší vzdálenosti. Jejich umístění v úložném prostoru auta není příliš ideální a bezpečné. Proto je...