Domů » Cestování » Dopravní předpisy » Dopravní předpisy a pravidla v Irsku

Dopravní předpisy a pravidla v Irsku

Chystáte se autem do Irska na dovolenou nebo na jinou dobrodružnou poznávací cestu? Tak v tom případě si důkladně nastudujte dopravní předpisy a pravidla, která jsou v této zemi potřeba respektovat a dodržovat. V našem článku se dozvíte, jaké dokumenty je třeba připravit na cestu, jaké jsou rychlostní limity nebo jaké jsou místní zvyklosti a na co si dávat všeobecně v Irsku pozor.

Dopravní předpisy a pravidla v Irsku

Shrnutí

Silnice v Irsku jsou obecně na velmi vysoké úrovni. Od dálnic a dvouproudových silnic až po vedlejší silnice s obousměrným provozem a klikatými venkovskými pruhy. Na venkově je třeba počítat s tím, že se tam vyskytují úzké a klikaté silnice, zejména v těch vzdálenějších oblastech.  

V Irsku není není povinností používání zimních pneumatik podle platných zákonů. Nicméně odborníci výrazně doporučují se jimi na cestu do Irska vybavit, vzhledem k nepříznivým zimním podmínkám.

V Irsku jsou pokuty vysoké, a proto doporučujeme jízdu podle platných předpisů a pravidel. Po celém Irsku se setkáte s automatickými radary nebo také policejními hlídkami, které hlídají rychlost a sledují, zdali jsou dopravní předpisy dodržovány. 

Dokumenty, které vzít s sebou

Irsko je od roku 1973 členem Evropské unie a od roku 2000 je i v Schengenském prostoru.

Na cestu do Irska budete potřebovat tyto dokumenty:

 • platný občanský průkaz nebo cestovní pas,
 • řidičský průkaz,
 • zelenou kartu a doklad o pojištění vozidla,
 • technický průkaz vozidla.

V případě zapůjčeného nebo firemního vozidla musí řidič doložit notářsky ověřenou plnou moc majitele k užívání konkrétního vozidla s ověřeným překladem do angličtiny. 

Rychlostní limity

V tabulce níže najdete rychlostní limity pro motocykly, osobní automobily do 3,5 tuny a automobily s přívěsem, které jsou v Irsku platné a je důležité je dodržovat.

Rychlostní limityObecMimo obecRychlostní silniceDálnice
Motocykly50 km/h80 km/h100 km/h120 km/h
Osobní vozidla a nákladní vozy do 3,5 tuny50 km/h80 km/h100 km/h120 km/h
Automobil (do 3,5 tuny) + přívěs (do 750 kg)50 km/h60 km/h80 km/h80 km/h

V Irsku mají zavedené speciální rychlostní limity s rychlostí 30 a 60 km/h. Tyto rychlosti jsou uplatňovány na vyznačených komunikacích a v zónách, jako jsou komunikace mimo zastavěné oblasti, v okolí škol a školek. 

Emisní zóny a ekologické známky

V Irsku nejsou prozatím žádné nízkoemisní zóny zavedeny. 

Platí pouze omezení pro těžká nákladní auta, která směřují do Dublinu. Těžká nákladní vozidla (HGV) s 5+ nápravami mají zákaz vjezdu bez povolení vjíždět do zakázaných oblastí města Dublin. O povolení ke vjezdu je nutné požádat.

Dálniční poplatky

V Irsku platí, že některé dálniční úseky a také několik mostů a tunelů jsou vybírány pomocí mýtného. Výše mýtného závisí na kategorii vozidla. Průměrná cena mýtného je okolo 6 až 10 EUR na 100 km. Mýtné se vztahuje na motocykly, osobní automobily do 3,5 tuny, nákladní vozy s hmotností nad 3,5 tuny nebo také autobusy. Platba mýtného je možná v hotovosti, platební kartou nebo systémem pro elektronickou platbu mýtného eToll. 

Přes elektronický systém eToll lze uhradit veškeré mýtné poplatky, včetně mýtného na úseku M50 a také průjezd některých zpoplatněných tunelů a mostů.

Více informací o mýtném se dozvíte v našem článku s názvem Dálniční poplatky Irsko.

Povinná výbava

Irsko podepsalo Vídeňskou úmluvu. To znamená, že po vozidlech registrovaných v zahraničí policisté vyžadují povinnou výbavu podle země registrace. To znamená, pokud pojedete autem z České republiky do Irska, měli byste mít kompletní povinnou výbavu, která je podle českých pravidel.

Avšak je nutné počítat s tím, že je většinou situace jiná! V praxi se však setkáte s různými lokálními výjimkami a legislativními úpravami. Doporučujeme proto povinnou výbavu pro jistotu upravit vždy podle cílové destinace, případně i podle tranzitních zemí, kterými se chystáte projíždět. Takto budete mít jistotu, že se vyhnete potížím s policií.

V Irsku je povinná výbava vozidla následující:

 • Výstražný trojúhelník (obecně se umisťuje 50 metrů za vozidlo, na dálnici je vzdálenost 100 metrů).
 • Neporušená autolékárnička v originálním obalu (platí i pro motocykly).
 • Náhradní žárovky.
 • Náhradní kolo.

Reflexní vesta není povinná, avšak se doporučuje ji mít s sebou v autě. Ideálně pro všechny pasažéry. Dále se doporučuje hasící přístroj.  

Helmy jsou pro cyklisty (a to bez rozdílu věku) a řidiče motocyklů povinné.

Doporučená výbava

Do doporučené výbavy patří vše, co se po cestě může hodit: deka, sada nářadí, startovací kabely, motorový olej, voda do ostřikovačů, náhradní žárovky a pojistky, voda, baterka a podobně.

Povinnost svítit

V Irsku platí celodenní svícení, to znamená 24 hodin po celý rok. 

Mlhovky jsou povinné pouze za mlhy nebo za zhoršené viditelnosti. 

Pneumatiky a sněžné řetězy

Na území Irska není povinností používání zimních pneumatik podle platných zákonů. Nicméně odborníci velmi často doporučují se jimi vybavit, vzhledem k častějším mrazivým a zimní podmínkám a častějším sněhovým srážkám během zimního období. Minimální hloubka dezénu pneumatik používaných v zimním období je 1,6 mm.

Sněhové řetězy by se měly používat pouze v případě, že je vozovka zcela pokryta sněhem nebo ledem.

Použití pneumatik s hroty je povoleno s omezením rychlosti na 112 km/h na dálnici a 96 km/h na běžných silnicích.

Pokuty v Irsku

V Irsku jsou pokuty vysoké, a proto doporučujeme jízdu podle platných předpisů a pravidel. Po celém Irsku se setkáte s automatickými radary nebo také policejními hlídkami, které hlídají rychlost a sledují, zdali jsou dopravní předpisy dodržovány. 

V Irsku je stanoven limit na 28 dní, kdy je nutné pokutu s pevnou sazbou od data vydání oznámení zaplatit. Pokud není zaplacen fixní poplatek, hrozí zvýšená pokuta 120 EUR, a i více trestných bodů, maximálně však můžete dostat 5 bodů. Při nezaplacení pokuty po 56 dnech pak hrozí předvolání k soudu a další pokuta ve výši 800 EUR. 

V Irsku se uplatňuje systém trestných bodů, který rozšiřuje své působení i na řidiče s cizím řidičským průkazem, kteří jezdí na irských silnicích. V případě, že řidič dostane 12 trestných bodů během 3 let, bude mu udělen zákaz řízení na dobu 6 měsíců. Pro začínající řidiče je stanoven zákaz řízení již při dosažení 7 trestných bodů. Tato dolní hranice platí i pro první dvě léta od získání řidičského oprávnění.

Nejčastější pokuty v Irsku

Nejčastější pokuty v IrskuSazba
Jízda bez bezpečnostních pásů 60 EUR (projednání u soudu až 800 EUR)
Jízda bez autosedačky a dalších zádržných systémů60 EUR (projednání u soudu až 800 EUR)
Jízda pod vlivem alkoholu nebo omamných látek 5000 EUR (a odebrání řidičského průkazu na 1 až 3 roky)
Nebezpečné předjíždění80 EUR
Zákaz používání telefonu při jízdy60 EUR
Neopatrná a riskantní jízda80 EUR
Překročení plné bílé čáry80 EUR
Jízda na červenou nebo nerespektování semaforu80 EUR
Neuposlechnutí výzvy policisty k zastavení60 EUR
Jízda v protisměru na dálnici80 EUR
Jízda po dálnici v nepovoleném pruhu80 EUR
Nedodržování pravidel provozu na železničním přejezdu80 EUR
Jízda na špatné straně silnice60 EUR
Jízda po chodníku nebo cyklostezce60 EUR
Nedání přednosti v jízdě60 EUR
Nedodržování zákazových značek nebo jiného dopravního značení60 EUR
Nedodržení požadavku odbočení vlevo při vjezdu na kruhový objezd60 EUR
Nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vámi a vozidlem vpředu80 EUR
Zákaz vjezdu do jednosměrky60 EUR
Neuhrazené dálniční poplatky a průjezdy tunelu a mostůaž 5000 EUR

Pokuty za rychlost v Irsku

Nedávno v Irsku sjednotili sazby pokut, aby řidiče aktivně motivovali a umravnili je v dopravě. To znamená, že je jedno, o kolik rychlost překročíte, vždy zaplatíte fixní pokutu 80 EUR a k tomu získáte 3 trestné body navíc. 

Místní zvyklosti a další informace

 • V Irsku se jezdí na levé straně vozovky a strana řidiče je na pravé straně vozu. Řidiči předjíždějí zprava. Řidiči se nesmí pokoušet o předjíždění, pokud by to mohlo způsobit nepříjemnosti ostatním.
 • Každý ve vozidle musí být připoután bezpečnostním pásem. 
 • Řidiči musí dát přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím po hlavní silnici na neřízených silničních křižovatkách. Jde o křižovatky, které neřídí policie ani semafor. 
 • V situacích, kdy silnice na neřízené křižovatce mají stejnou úroveň, musí dát řidiči přednost v jízdě těm, kteří přijíždějí zprava. Každé vozidlo, které se blíží ke křižovatce, musí dát přednost v jízdě těm, kteří na křižovatce odbočují nebo ji křižují.
 • Každý řidič vjíždějící na silnici ze soukromého pozemku by měl dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím v obou směrech. 
 • Auta vjíždějící do kruhového objezdu by měla dát přednost těm, kteří se na kruhovém objezdu již nacházejí, pokud není uvedeno jinak. Značky na neřízených křižovatkách zdůrazní přítomnost hlavní silnice.
 • Troubení se nesmí používat mezi 23:30 a 07:00 na žádné silnici, na které je uplatněno trvalé omezení rychlosti.
 • Silnice v Irsku jsou obecně na vysoké úrovni. Od dálnic a dvouproudových silnic až po vedlejší silnice s obousměrným provozem a klikatými venkovskými pruhy.
 • Irsko je převážně venkovskou zemí, což se odráží i ve způsobu dopravy. Nezapomeňte, že na každém rohu můžete narazit na velké a pomalu se pohybující zemědělské stroje, zejména od března do října. 
 • Budete také muset být připraveni například na divokou zvěř nebo domácí zvířata, která mohou přecházet silnici.
 • V některých částech Irska, jako jsou venkovské oblasti Kerry, můžete narazit na úzké silnice bez označení jízdních pruhů. Z tohoto důvodu je nejlepší v těchto oblastech jet pomalu a v širších oblastech zastavovat, aby protijedoucí vozidla projela.
 • Venkovské silnice mohou být úzké a klikaté, zejména ve vzdálenějších oblastech. Můžete se také setkat s tím, že některé mosty jsou dostatečně široké pouze pro jedno auto najednou. V této situaci dostane přednost k přejezdu auto nejblíže mostu.
 • Největší nebezpečí v řízení hrozí v odlehlých venkovských oblastech a horských průsmycích, obzvláště v zimě, kdy mohou sníh a led způsobovat nebezpečné podmínky na silnicích. Podobně jako ve Spojeném království je i v Irsku v zimních měsících doporučeno nosit sluneční brýle při cestování.
 • Musíte zastavit na přechodech pro chodce, jakmile někdo ukáže, že chce přejít
 • Především v letních měsících a turistické sezoně se doporučuje obezřetnost na své osobní věci, jako jsou telefony, finanční prostředky, ale i cestovní doklady, a to zejména v místech se zvýšenou koncentrací turistů a lidí.
 • Pokud plánujete cestu do Irska autem, doporučujeme si zjistit doplňkové asistenční služby vašeho sjednaného povinného a havarijního ručení. Případně si sjednat rozšířenou asistenci pro zahraničí. Dále doporučujeme úrazové pojištění všech cestujících. 
 • Pokud havarijní pojištění nemáte sjednané, u některých pojišťovacích společností je možné jej sjednat i na kratší dobu, avšak nejméně na jeden měsíc.
 • V Irsku se platí Eurem. Směnárny jsou prakticky na každém kroku. Peníze si můžete také vyměnit v hotelu nebo například v bance, kde by to mělo být bez poplatku. 

Tolerance alkoholu

V Irsku je nejvyšší přípustná hladina alkoholu v krvi 0,5 ‰

Za jízdu pod vlivem alkoholu hrozí maximální pokuta ve výši 5000 EUR. 

Všechny tresty za řízení v opilosti zahrnují povinné odebrání řidičského průkazu na 1 až 3 roky. A v případě opakovaného porušení od 2 do 6 let.

Pro řidiče, jejichž řidičská praxe je kratší než 2 roky, nebo pro profesionální řidiče je přípustná hladina alkoholu v krvi 0,2 ‰.

Zajímá vás, jaká je tolerance alkoholu za volantem v dalších zemích? Pokud jste si dali jedno pivo k obědu a chcete mít jistotu, že se nedostanete do problémů a dodržíte stanovenou hranici alkoholu, spočítejte si, zda můžete usednout za volant – vyzkoušejte naši Alkohol kalkulačku.

Použití autokamery a antiradarů

V Irsku je používání autokamer povoleno

Pravidla pro používání kamer jsou obdobné jako v ostatních státech. Autokameru není dovoleno umisťovat do zorného pole řidiče a nahraný záznam není možné zveřejňovat. Monitorování cesty je povoleno, avšak pro své vlastní účely. Záznam by měl být upraven tak, aby nebylo zřejmé a rozpoznatelné, kdo na záznamu je a také jaké registrační značky se v záznamu nachází.

Pokud byste potřebovali důkazní materiál v případě nehody pro policii, tak je možné záznam nechat zveřejnit pro konkrétní instituci.

Funkce indikující polohu pevných rychlostních radarů musí být deaktivována v navigačním softwaru založeném na GPS. 

Policejní kontrola

Jak se chovat při policejní kontrole v Irsku? Jakmile vám policista dá znamení, auto odstavte ke kraji vozovky a vyčkejte uvnitř vozu na další pokyny. Nevystupujte, pouze pokud by vás k tomu policisté sami vyzvali.

Záchranná ulička

V Irsku, tak jako v jiných státech Evropy, je povinností vytvořit záchrannou uličku pro hasiče, záchranáře a policisty při dopravní nehodě na dálnici. Záchranná ulička se vytváří mezi krajním pruhem a pruhem vedle něj. 

Záchranářská ulička
Záchranářská ulička

Zákaz jízdy kamionů

V Irsku není provoz kamionů nijak omezen.

Cestování s dětmi a použití autosedačky

Víte, jak cestovat s dětmi do zahraničí, aby byla cesta bezpečná, bezproblémová a s minimem stresu? Věnujte se důkladné přípravě výbavy do auta, mějte se sebou správnou autosedačku a nezapomeňte na praktické autodoplňky do auta.

Děti do 3 let mohou cestovat pouze s použitím vhodných dětských zádržných systémů vhodných pro jejich váhu. Je povoleno je přepravovat v přední části vozidla za předpokladu, že je deaktivován airbag.

Děti ve věku 3 let a starší, do 150 cm vysoké a vážící méně než 36 kg (tj. obecně děti do 11/12 let) musí používat dětskou sedačku vhodnou pro jejich váhu nebo podsedák.

V případě nedodržení těchto pravidel hrozí pokuta až 60 EUR. Pokud je případ projednán u soudu a budete shledáni vinným, pokuta je 800 EUR.

Řidič je ze zákona odpovědný za to, že všichni cestující mladší 17 let správně používají dětské sedačky, podsedáky nebo bezpečnostní pásy.

Jídlo, pití, kouření, telefonování za jízdy

Jídlo a pití je za volantem je pravděpodobně v Irsku povolené. Nenašli jsme žádný zákon, který by to porušoval. Avšak pro vaši bezpečnost, doporučujeme si na odpočívadle nebo na parkovišti zastavit. Tipy na jídlo na cesty najdete na našem blogu. 

Telefonování za volantem je zakázané, používejte hands-free. Při nedodržení můžete dostat pokutu 60 EUR, pokud je případ projednán u soudu a budete shledáni vinným, může pokuta dosáhnout až 2 000 EUR.

Řízení naboso a v žabkách

Řídit naboso nebo v žabkách je v Irsku pravděpodobně dovoleno, avšak se v žádném případě nedoporučuje právě z důvodu bezpečnosti. 

Neexistuje žádný speciální zákon, který by toto zakazoval, avšak je nutné si uvědomit, že jízda v nevhodné obuvi nebo v žádné obuvi je velmi riskantní. Řízení v žabkách, ale také v jakékoliv obuvi, která neposkytuje dostatečně dobrou ochranu vašich nohou nesmí být při jízdě vozidlem používána. Policisté toto mohou brát tak, že jste nezpůsobilí k jízdě a nezvládáte perfektně ovládat své auto. Závažný problém nastává hlavně v situacích, kdy dojde k dopravní nehodě nebo spácháte jiný přestupek.

Ceny pohonných hmot

V Irsku jsou čerpací stanice téměř na každém rohu. Bez ohledu na to, jestli jste ve městě nebo na venkově, není problém dostat se k benzínkám.

Problémy s kvalitou paliva se zde ve většině případů nemusíte bát. Menší čerpací stanice a ty, které nejsou známé, mohou nabízet palivo nižší kvality, což by vám mohlo způsobit potíže. Pokud je to možné, raději se jim vyhněte a vyhledejte jinou čerpací stanici.

Ceny pohonných hmot jsou v Irsku lehce vyšší než například v České republice. Vždy doporučujeme zkontrolovat aktuální ceny pro danou destinaci. Průměrné ceny za pohonné hmoty jsou v Irsku následující: 1,72 EUR za Natural 95 a 1,72 EUR za naftu.

Dobíjení elektromobilu

V Irsku je elektromobilita velmi rozšířená. Nabíjecí stanice jsou v Irsku výrazně rozšířené než například klasické benzínky. Nabíjecí stanice najdete také na venkově a také daleko od civilizace. 

Aktuálně se nachází na celém území Irska přibližně 1055 dobíjecích stanic. Ty se nachází v blízkosti velkých měst a různých oblastí jako je Dublin, Cork, Galwa nebo Limerick a další.

Tyto nabíjecí stanice se nacházejí většinou na benzínových pumpách, nákupních centrech nebo na parkovištích. Doporučujeme se vždy dopředu informovat a naplánovat si dobíjení před cestou.

Na odkaze electromaps.com najdete seznam dobíjecích stanic a také mapu, kde se stanice nachází. Místo webové stránky také můžete použít aplikaci pro telefony iOS a Android. 

Půjčování vozidel a cestování půjčeným vozem

Chystáte se v Irsku půjčit auto? Půjčovny aut jsou téměř na každém kroku. Především ve velkých městech a vnitrozemí.

Ceny zapůjčení auta se odvíjí od typu vozidla, sezóny a místa. Průměrná cena za půjčení malého auta vyjde okolo 40 až 80 EUR na den

Aby automobil byl půjčen je třeba splnit několik obvyklých podmínek:

 • řidiči musí být více než 25 let a maximálně 78 let, 
 • řidič musí vlastnit platný řidičský průkaz a občanský průkaz,
 • řidič musí mít debetní nebo kreditní kartu a bankovní účet.

Aby vám v půjčovně vůz svěřili, musí vám být minimálně 25 let a maximálně 78 let. Raději se dopředu informujte, jak dlouho už musíte mít řidičské oprávnění, toto se může podnik od podniku lišit. Většinou požadují 5 let. Často se skládá záloha, ta se může u různých provozovatelů podstatně lišit. Některé autopůjčovny akceptují i věk 23 let, avšak je nutné počítat se speciální poplatkem, který se pohybuje okolo 30 EUR.

Na kratší výlety doporučujeme motocykl, ceny jsou při pronájmu poloviční. Helmy k motocyklu jsou obvykle v ceně pronájmu.

Jestli do země cestujete autem, které není vaše (leasing, firemní auto, ale i auto partnera nebo příbuzného), vezměte si s sebou potvrzení o užívání vozidla. Jinak byste se v případě policejní kontroly mohli dostat do problémů – policisté by si mohli myslet, že jste vozidlo odcizili. 

V Irsku zkuste carsharing, je to skvělá alternativa ke klasickým autopůjčovnám. Možná se vám i podaří něco ušetřit. 

Kempování a spaní v autě

V Irsku je volné kempování a spaní v autě povoleno. V Irsku je většina kempů cenově dostupná a se základním vybavením. Tyto kempy se nachází okolo turistických oblastí, doporučujeme si místo předem rezervovat.

Kempovat je možné na dovolených místech, které jsou označeny. Dále je možné kempovat na soukromých pozemcích se souhlasem majitele.

Naopak na okrajích silnice, v blízkosti mostů a podobně je kempování zakázáno. Přespávat v karavanech na odpočívadlech u silnici je také zakázáno

Cestování s domácími mazlíčky

Pokud cestujete s pejskem či jiným zvířetem do Irska, počítejte s tím, že zvíře musí být očkováno proti vzteklině, ne starší než jeden rok. Dále musí být zvíře očipované a musí mít platný pas 

Nezapomeňte psa i jiného mazlíčka vždy vhodně na cestu připravit a přepravovat jej bezpečně.

Důležité kontakty

Telefonní čísla

 • Tísňové volání 112 nebo 999 (policie, hasiči, záchranná služba, pobřežní hlídka)
 • Záchranná služba 112 nebo 999
 • Policie 112 nebo 999
 • Hasiči 112 nebo 999

Velvyslanectví České republiky v Dublinu

 • 57 Northumberland Road, Ballsbridge, Dublin 4, D04 PF51, Ireland
 • Tel.: +353/(0)1/6681135, +353/(0)1/6681343
 • Fax: +353(0)/16681660
 • Nouzová linka: +353/(0)87/6189055 (tísňové volání jen v případě nouze!)
 • Email: [email protected]
 • Web: https://www.mzv.cz/dublin/

Nejčastější dotazy

Jaké jsou rychlostní limity v Irsku?

Rychlostní limity v Irsku se liší podle typu vozidla a situace, například motocykly a osobní vozidla do 3,5 tun mají v obci povolenou rychlost 50 km/h, mimo obec 80 km/h a na dálnici mohou jet až 120 km/h.

Jaké jsou pokuty za překročení povolené rychlosti v Irsku?

Nedávno v Irsku sjednotili sazby pokut, aby řidiče motivovali a umravnili je také v dopravě. To znamená, že je jedno, o kolik rychlost překročíte, vždy zaplatíte fixní pokutu 80 EUR a k tomu získáte 3 trestné body navíc. 

Jsou v Irsku zpoplatněné nějaké úseky?

V Irsku platí, že některé dálniční úseky a také několik mostů a tunelů jsou vybírány pomocí mýtného. Výše mýtného závisí na kategorii vozidla. Průměrná cena mýtného je okolo 6 až 10 EUR na 100 km. Mýtné se vztahuje na motocykly, osobní automobily do 3,5 tuny, nákladní vozy s hmotností nad 3,5 tuny nebo také autobusy. 

Jsou v Irsku emisní zóny nebo jiná omezení?

V Irsku nejsou prozatím žádné nízkoemisní zóny zavedeny. Omezení platí pouze pro těžká nákladní vozidla, která směřují do Dublinu.

Jaká je povinná výbava vozidel v Irsku?

V Irsku povinná výbava vozidla zahrnuje výstražný trojúhelník, autolékárničku v neporušeném obalu, náhradní žárovky a náhradní kolo. Reflexní vesta není zařazena jako povinná výbava, avšak je doporučována pro všechny účastníky. 

Zdroj: mzv.cz.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Nejnovější články